Годишният доклад за устойчиво развитие на „Девин“ ЕАД потвърждава ангажираността на компанията в полза на природата и обществото