Годишните награди на БТПП събраха видни представители на бизнеса, властта и дипломацията в България