Годишната среща на „Декьонинк България“ събра партньори от цялата страна