Годишната конференция на Кофас ще бъде посветена на охлаждането в икономиката и рисковете от климатичните промени