Годишен доклад разкрива конкурентоспособността на Huawei в следващите 20 години