Глобалният предприемачески мониторинг представя втория си годишен доклад за състоянието на предприемачеството в България