„Герои в зелено“ на Пощенска банка участват в проект за облагородяване на град Самоков