„Герои в зелено“ на Пощенска банка с още три реализирани проекта