Германия отново е сред най-предпочитаните страни за правене на бизнес, според българските предприемачи