Германия е най-големият и основен търговски партньор на България.