Георги Заманов беше отличен с награда „Банкер на годината“