Гарантиране на сделки с недвижими имоти, за първи път в България