GTC S.A. набра около 123 млн. евро чрез нова емисия акции