GS1 България предоставя услуга за издаване и подновяване на LEI код