GS1 България популяризира приложението на стандартите GS1 с поредица от семинари