GLAMI създава GLAMI Ventures, инвестиционен фонд за електронна търговия от 5 милиона евро и назначава нов главен изпълнителен директор