GEFCO създава фонд за благотворителни цели GEFCARES