GEFCO със световно признание и от DELPHI –получи островърх приз Above & Beyond