GEFCO потвърждава, че е начело в технологиите – въвежда средства за оптимизация на логистични потоци: Opteam