GEFCO получава GDP сертификат за транспорт на фармацевтични продукти в още девет държави включително и България