GEFCO открива глобален център за контрол на спешните решения с критично време за доставка