GEFCO и BERGE обявяват подписването на споразумение за създаване на водещ логистичен доставчик на завършени автомобили в Испания