GEFCO и BERGE ФОРМИРАТ АЛИАНС ЗА РАЗВИТИЕ НА АВТОМОБИЛНАТА ЛОГИСТИКА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ИСПАНИЯ