GEFCO и ArtiShock представят приложение с добавена реалност, чрез което да повишат производителността на веригата за доставки