GEFCO РАЗВИВА УСПЕШНО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ