GEFCO ПОЛУЧАВА GDP СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ