GEFCO ОТКРИВА „ФАБРИКА ЗА ИНОВАЦИИ“ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И УСКОРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ