GEFCO Франция подписа договор, създаващ възможности за служители от всички възрасти