Френски експерти: „Енергийната ефективност в хотелите и курортите е основен фактор за постигане на конкурентно предимство в сектора“