Форумът „Бизнес финансиране и достъп до капитали“ се състоя на 16.05