Форум в Девня събра социално отговорни компании под мотото “Бизнесът - сила за добро”