Форум по проблемите на кръговата икономика ще се проведе на 24 август във Варненския свободен университет