Форум Фермата 2023 очертава агроиновациите и тенденциите в сектора