Фонд на фондовете предоставя над 417 млн. лева за инвестиции в градско развитие и предприемачество