Фокусът върху кадрите, технологиите и партньорствата може да бъде от ключово значение за успеха след пандемията от COVID-19