Флор Диаз Пулидо от Европейската комисия ще представи Стратегията на ЕС за иновации в добивната индустрия по време на 4-ия Европейски минен бизнес форум