FlixMobility превозва 62 милиона пътници през 2019 г., което е 37% увеличение на пътниците спрямо предходната година