FlixMobility открива Експертен център в София – нови възможности с високо потенциалния набор от таланти в България