Фирма Нимек внедри иновативна автоматизирана система