Финансовото богатство на домакинствата в ЦИЕ нараства 2 пъти за девет години