Финансово изключените европейци: 33% работят, а 35% са на възраст 18 - 34 г.