Финална конференция по проект „SCOPE – Умения за корпоративно предприемачество”