FinTech индустрията способства за предоставянето на по-изгодни финансови и платежни услуги, поради което се наблюдава увеличение на търсенето