Федерация на ИКТ клъстерите ще развива успешното цифрово бъдеще на България