Фармалекс България стана пълноправен член на Американската търговска камара в България