FOREO завладя над 80 пазара на 6 континента за 10 години