ФИЛИП МОРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СТРОИ ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗДИМНИ ИЗДЕЛИЯ В ГЕРМАНИЯ