FASCINATE - Безпрецедентен алианс между модната и обувната индустрия и цифровите технологии за достъп до международните пазари