Ежегодни загуби в размер на 60 милиарда евро в целия ЕС заради фалшифициране в 13 основни икономически отрасъла