Ей И Ес Гео Енерджи дари дигитален ехограф на Медицински център 1 в Каварна